Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

Les tecnologies digitals permeten acostar la informació d'una manera directa i ràpida i definir nous canals de relació amb les persones. En el cas dels pobles, la presència a la xarxa fa possible millorar el coneixement sobre tot allò que la vila posa a la seva disposició i, al mateix temps, fer...
Junts per CatalunyaJoaquim Miralles Pegueroles - Veure fitxa     Àrees: Alcaldia, Hisenda, Salut, Obres, Energies renovables ​Marta Masià Altés - Veure fitxa     Àrees: Benestar i Família, Dones, Cultura, Ensenyament, Imatge del Poble      Jordi Farnós Mallen - Veure fitxa     Àrees: Joventut i...
En el següent enllaç al portal de transparència trobareu la descripció dels òrgans de govern de l'ajuntament d'Arnes, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.
Si necessiteu  conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa municipal d'aquest ajuntament aquí trobareu tota la documentació oficial.
Subscriure a