Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

Les tecnologies digitals permeten acostar la informació d'una manera directa i ràpida i definir nous canals de relació amb les persones. En el cas dels pobles, la presència a la xarxa fa possible millorar el coneixement sobre tot allò que la vila posa a la seva disposició i, al mateix temps, fer...
Junts per CatalunyaJoaquim Miralles Pegueroles - Veure fitxa     Àrees: Alcaldia, Hisenda, Obres i Personal​Marta Masià Altés - Veure fitxa     Àrees: Drets socials i família, Ensenyament, Imatge del Poble i Festes    Jordi Farnós Mallen - Veure fitxa     Àrees: Turisme, Esports, Medi ambient i...
En el següent enllaç al portal de transparència trobareu la descripció dels òrgans de govern de l'ajuntament d'Arnes, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.
Si necessiteu  conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa municipal d'aquest ajuntament aquí trobareu tota la documentació oficial.
El dret d’accés és el segon eix fonamental de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquest eix serveix de complement a la transparència que s’aconsegueix amb les obligacions de publicitat activa.Qualsevol persona que consulta un portal de...
Subscriure a