Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

BASE gestiona:Gestió IAEInspecció IAEGestió IBIGestió IVTMGestió Censal IAEAltes IVTMLloc i horari de pagament:BASE Gestió d'Ingressos LocalsCarretera de Vilalba 443780 GANDESATel. 977 420 024Fax. 977 420 415Horari d'atenció al públic: 9h a 14h
Alcalde:  Sr. Joaquim Miralles PeguerolesÀrees municipals:1.-Àrea Alcaldia2.-Àrea Hisenda i Activitat Econòmica3.-Àrea Serveis5.-Àrea Medi Ambient i Sostenibilitat  Les diferents àrees es desglosse de la següet forma i es designa el resposable 1.-Àrea Alcaldia: Joaquim Miralles Pegueroles 2.-Àrea d...
Les tecnologies digitals permeten acostar la informació d'una manera directa i ràpida i definir nous canals de relació amb les persones. En el cas dels pobles, la presència a la xarxa fa possible millorar el coneixement sobre tot allò que la vila posa a la seva disposició i, al mateix temps, fer...
Subscriure a