Subvencions / Participació Ciutadana

En en següent enllaç al portal de transparència podeu trobar les diferents convocatòries de subvencions i d'ajuts públics que atorga l'ajuntament.
En el següent enllaç al portal de transparència de l'ajuntament podeu comprovar les resolucions de les convocatòries de subvencions i ajuts que atorga l'ajuntament.
En el següent enllaç al portal de transparència de l'ajuntament podeu trobar les normes d'intervenció de la ciutadania en els assumptes públics del municipi.
En el següent enllaç al portal de transparència de l'ajuntament disposeu dels diferents processos participatius en tràmit en què es permeti la intervenció de la ciutadania i sabreu com podeu participar-hi. Un cop el procès participatiu es tanqui, en aquesta pàgina es publicaran les resolucions...
Subscriure a