Factura Electrònica

 

Com puc crear una factura electrònica?

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae, segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes.

En el següent enllaç trobareu informació referent a la creació de e-factura:

Crear e-factures

 

Com enviar una factura electrònica?

En el següent enllaç trobareu informació referent a com enviar una e-factura:

Enviament e-factures

 

Com consultar una factura electrònica?

En el següent enllaç trobareu informació referent a la consulta d’e-factures:

Consultar estat factura

 

Què signifiquen els estats de la e-factura que informa l'e-FACT?

En el següent enllaç trobareu informació referent al significat de l’estat de les e-factures:

Significat estat factures

 

Més informació sobre e-factures

En aquest apartat trobareu més informació sobre les e-factures

Subscriure a