Grups Municipals

Alcalde:  Sr. Joaquim Miralles Pegueroles

Àrees municipals:

1.-Àrea Alcaldia
2.-Àrea Hisenda i Activitat Econòmica
3.-Àrea Serveis
5.-Àrea Medi Ambient i Sostenibilitat
 
 
Les diferents àrees es desglosse de la següet forma i es designa el resposable
 
1.-Àrea Alcaldia: Joaquim Miralles Pegueroles
 
2.-Àrea d'Hisenda i Activitat Econòmica:
 
-Hisenda: Joaquim Miralles Pegueroles
-Personal: Julio Vallés Foz
-Manteniment: Julio Vallés Foz
 
3.-Àrea Social:
 
-Benestar i familia: Marta Masià Altés
-Joventut: Jordi Farnós Mallén
-Turisme: Jordi Farnós Mallén
-Dones: Marta Masià Altés
 
4.-Àrea de Cultura:
 
-Esports: Jordi Farnós Mallén
-Cultura: Marta Masià Altés
-Ensenyament: Marta Masià Altés
-Festes: Jordi Farnós Mallén i Marta Masià Altés
 
5.-Àrea Serveis:
 
-Salut: Joaquim Miralles Pegueroles
-Imatge del Poble: Marta Masià Altés
-Obres: Joaquim Miralles Pegueroles
-Hisenda: Joaquim Miralles Pegueroles
 
6.-Medi Ambient i Sostenibilitat:
 
-Medi Ambient: Jordi Farnós Mallén
-Agricultura: Julio Vallés Foz
-Energies Renovables: Joaquim Miralles Pegueroles i Jordi Farnós Mallén
Subscriure a