SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

27/03/2019

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 3 d'octubre de 2023, la concessió de subvencions per a la prevenció local d'incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residuos, convocatòria 2023:

 

Beneficiari: Ajuntament d'Arnes

Concepte: Prevenció Incendis Forestals

Número d'expedient: 8004330008-2023-0008164

Pressupost elegible: 19.920,60€

% concedit: 94,36%

Import concedit: 18.797,78€

Import executat: 19.920,60€

 

Aquesta actuació compta amb la col.laboració de la Diputació de Tarragona.

         

      

                  

Interessos Préstecs 2023

Subvenció Interessos ICF --> 2.311,86€

Subvenció Interessos Caixabank --> 3.158,26€

Aigua 2023

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 20 de juny de 2023, la concessió de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, i l'aigua de les piscines municipals i reparació de fuites d'aigua, convocatòria 2023:

 

Beneficiari: Ajuntament d'Arnes

Concepte: Aigua 2023

Número d'expedient: 8004330008-2023-0006296

Pressupost elegible: 10.981,46 euros

% concedit: 91,06%

Import concedit: 10.000,00 euros

Import executat: 11.915,35 euros

 

Aquesta actuació compta amb la col.laboració de la Diputació de Tarragona.

 

                  

 

Plagues urbanes i gestió d'animals domèstics

Subvenció Diputació --> 1.701,87€

      

Activitats Culturals 2023

Subvenció Diputació --> 17.783,04

          

Subvenció personal de socorrisme a les piscines municipals

Subvenció Diputació --> 8.341,68€

Línia 3 --> DEAs 2023

Subvenció Diputació --> 891,41€

 

 

 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

Subvencio acabats i instal·lacions pis Antoni Gaudí, 8

Subvenció Diputació --> 30.000,00€

 

Subvencio Línia 2 PAESC

Subvenció Diputació --> 16.057,79€

 

Subvencio per reparacions danys per fenòmens meteorològics 2022

Subvenció Diputació --> 21.163,55€

Actuació al camí de les Parellades

         

 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023

Subvencio per restablir els béns i serveis dels ens locals per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2023

Subvenció Diputació --> 10.274,23€

Arranjament Camí Aginers afectat aiguats novembre 2022

 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

Transició energètica i acció climàtica

Línia 4- Residus                       10.000,00€

-4.2 - Recollida selectiva de residus municipals 

-4.6 - Deixalleries municipals

-4.7 - Recollida de residus en espais naturals

 

 

PAM 2023

Despeses corrents              19.067,89€

Reparació, manteniment i conservació

Material d'oficina

Subministrament energia elèctrica

Combustibles i carburants

Assegurances

 

ECÀTALEG 2023

Subvenció Diputació de Tarragona 1.936€ per Som 2 espectacles, Parc Aquàtic i Terrestre.

 

 

 

Subvenció Diputació de Tarragona 1.210€ per Som 2 espectacles, Tobogan aquàtic.

 

Subvenció Diputació de Tarragona 1.000€ per l'actuació Les Veus de Reus, havaneres.

 

Subvenció Diputació de Tarragona 850€ per la cercavila de la Xaranga, Tal com sona.

 

Subvenció Diputació de Tarragona 5.800€ per l'actuació de l'Orquestra Atalaia, ball festa major.

 

 

 

 

 

 

ECÀTALEG 2023

Subvenció Diputació de TArragona 500€ per l'actuació de la Festa de la Mel.

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

DIGITILITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS

C) 2.492,32€ (subvenció) i 3.390,30€ (execució) (Adquisició servidor, implantació conjunt de mesures de l'ENS).

B) 854,02€ (subvenció) i 899,00€ (execució)  (Adquisició d'un ordinador portàtil per a Alcaldia.)

 

 

PAM 2022

 

Pavimentació i serveis en un tram del carrer Aragó               48.575,09€

Despeses corrents                19.067,89€

 

SUBVENCIONS EXCEPCIONALS 2022

-Subvencions excepcionals per fenòmens

meteorològics: 21.163,55€

 

 

Transició energètica i acció climàtica

Línia 2 PAESC                          16.057,79€

Línia 4- Residus                       10.000,00€

 

Desenvolupament polítiques locals

d’habitatge 2022    30.000,00€

 

Salut Pública 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Arnes una subvenció per al finançament d'actuacion per regenerar entorns més resilients, segurs i saludables. exercici 2022

Línia 1-1.3 Agent Cívic               6.539,20€ (subvenció) i 14.172,66€ (execució)  (contractació de 3 persones per al control d'accés als espais naturals Toll del Vidre i Estrets.)

Línia 1-1.2 Piscines                    7.722,59€ (subvenció) i 9.347,28€ (execució) (contractació socorristes temporada estiu 2022)

Línia 2- Salut                           13.012,98€ (subvenció) i 12.320,39€ (execució) 

            2.1 - Aigua Consum Humà (per les analítiques de control de l'aigua i l'adquisició de clor per a l'aigua potable, reparació fuites aigua potable i neteja i desinfecció dipòsit aigua potable)

            2.2 - Espècies plaga (desinsentació i desratització espais públics municipals)

            2.8 - Desfibril·ladors (curs)

Activitats Culturals 2022       8.308,26€

 

SUBVENCIONS E-CATÀLEG 2022

La Diputació de Tarragona ha subvencionat

E-CATÀLEG 2022 per un valor de 8.573,00€.

 

SUBVENCIONS EXCEPCIONALS 2021

-Subvencions excepcionals per fenòmens

meteorològics. Temporal Filomena: 80.000,00€

 

Pla d'Acció Municipal 2021 (PAM)

-Despeses corrents: 19.067,89€

-Adequació magatzem municipal com a Sala de Vetlles: 30.000,00€

-Construcció de Pista de Pàdel en zona esportiva: 37.462,36€

 

 

SALUT PÚBLICA 2021

-Piscines: 8.668,28€

-Agent Cívic: 5.200,97€

-Protecció Salut Pública: 13.977,91€

-Transició Energètica i Acció Climàtica: 23.493,01€

 

SUBVENCIÓ AL CASAL MUNICIPAL D'ARNES

La Diputació de Tarragona ha subvencionat la Projecció de pel-lícules de tots els caps de setmana i festius de l'any 2021 per un import de 9.514,00€.

 

 

SUBVENCIONS E-CATÀLEG 2021

La Diputació de Tarragona ha subvencionat E-CATÀLEG 2021 per un valor de 8.573,00€.

 

SUBVENCIONS DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

Dinamització territorial per als anys 2018 i 2019:

"Millora de la oferta turística d'Arnes com a porta d'entrada al Parc Natural dels Ports (zona Área Recreativa i zona Piscina)"

Subvenció atorgada 37.923,41€

 
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2020
 

La Diputació de Tarragona ha subvencionat les Activitats Culturals 2020 per un valor de 7.000,00€

 

Pla d'Acció Municipal 2020 (PAM)

-Despeses corrents: 19.067,89€

-Plataforma elevadora minusvàlids zona esportiva: 14.771,07€

-Renovació Enllumenat Públic: 18.907,73€

-Sanejament Romanent Tresoreria Ajustat Negatiu: 63.444,67€

 

Protecció de la Salut Pública COVID-19 2020

-COVID Salut Pública: 8.156,33€

 

Projectes i Activitats d'interés Ciutada de carácter singular 

-Activitats de carácter singular: 6.096,00€

 

Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) 

-Enllumenat Public: 14.485,50€

 

Interessos Préstecs

-Interessos Préstecs 2020: 425,03€

 

Millora de les instal-lacions i equipaments consultoris mèdics locals

 

-Consultori Mèdic Local d'Arnes: 1.967,89€

 

Actuacions en gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans

 

-Reducció d'espécies plaga: 1.482,99€

 

Serveis Municipals afectats fenòmens meteorològics i situacions excepcionals

 

-Restitució desperfectes causats temporal GLÒRIA: 50.000,00€

-Restitució paviment existent camí dels Estrets: 4.219,37€

 

 

Control de la qualitat de l'aigua de consum humà

 

-Control de l'aigua 2020: 4.079,70€

 
 
 
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2019
 
-La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 612,96€ "Els interessos préstec 2019".

-16ªFesta de la Mel: La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 2.880,00€, la 16ª Festa de la Mel.

-Activitats Culturals Singulars: La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 3.027,19€, les activitats culturals singulars 2019.

-INSTAL-LACIONS I EQUIPAMENT DE CONSULTORIS MÈDICS LOCALS 2019:

Consultoris: 922,25€

-MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ:  

Aigua: 2.634,53€

-CONTROL DE PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS:    

  Peridomèstics: 2.138,39€ 

-Activitats Culturals Anuals: La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 719,63€, les activitats culturals anuals 2019.

-Inversions en equipaments municipals d'interés ciutadà:  5000€

 

PAM 2019

-La Diputació ha subvencionat per un import de 13.636,30€, l'Arranjament, paviment i xarxa aigua potable del Camí Vell d'Horta.

-La Diputació ha subvencionat per un import de 15.790€, el finançament de les actuacions de reparació i conservació de l'equipament municipal.

PISCINA

-La Diputació ha subvencionat per un import de 5.600€ el Finançament actuacions de vigilància a les piscines.

 

 
 
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2018
 
-PEXI 2018: La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 7.028,02€ "La substitució d'un tram de clavegueram del carrer Camí Vell d'Horta".

-La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 945,13€ "Els interessos préstec 2018".

-ACTIVITATS CULTURALS I DE CARÀCTER SINGULAR

  Festa Correbous:  1.404€

-PAM 2018:

 Despeses corrents: 23.715,16€

 Amortització préstec de manera extraordinària: 17.827,84€

 Paviment i dotació del servei d'enllumenat c/ Travessera de les Valletes: 18.620€

 Paviment i dotació del servei d'enllumenat continuació c/ Terra Alta: 14.250€

-INSTAL-LACIONS I EQUIPAMENT DE CONSULTORIS MÈDICS LOCALS 2018:

Adquisició de material: 923,85€

-CONTROL DE PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS:    

  Peridomèstics: 1.878,19€ 

-INVERSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2018:

Nova ubicació Parc Infantil, d'acord amb la normativa vigent: 5.000€ 

-PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA EN ZONES DE BANY:

Piscines: 4.463,45€

-MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ 

Manteniment: 4.872,07€

-PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2018:

Activitats Culturals 2018: 1.657,32€

-ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR 2018:

Ultra Trail Estels del Sud: 2.588,05€  

 

 

SUBVENCIONS EXCEPCIONALS. DIPUTACIÓ 2016
 
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció excepcional per import de 4.650,88€ per la "Reparació Excepcional i urgent per la restitució de la canonada de desguàs de la piscina".
 
 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2017

-PAM 2017:

    Manteniment: 31.100,50€

    Inversió: 27.033,50€

"REPARACIÓ I RESTITUCIÓ DE LA CANONADA DE DESGUÀS I DE LA SALA DE CLORACIÓ DE LA PISCINA"

Actuació realitzada al municipi d'Arnes, cost total de l'actuació: 35.000€. Amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona (27.033,50€). Finalitzacuó de l'obra: Maig 2018"

    Amortització Préstecs: 40.000€

    Manteniment Secretari: 10.000€

-Equipament del Casal Municipal. 3.461,76€

-Millora de la gestió i qualitat de l'aigua de consum humà:              

            Manteniment. 1.377,30€      Inversió. 1.038,86€

-Protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics i abandonats. 3.500,37€

-PEXI, Serveis Informàtics Ajuntament. 6.995,37€

-Bous. 460,46€

-Activitats Esportives Extraordinàries. 1.225€

-Consultori Mèdic. 1.399,44€-Socorrista Piscina. 5.006,84€ -E-catàleg, grups culturals. 8.658,10€
 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2016

-La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 4.650,88€ la Reparació excepcional i urgent per la restitució de la canonada de desguàs de la piscina.

-El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 1.648,15€ la 13ª Festa de la Mel. 

 -La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 116,04€ "Els interessos prestec".

-Programa i activitats de foment cultural any 2016:
     Activitats de caràcter Tradicional:  588,63 euros.

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 42.238,80€ "les despeses corrents" corresponents, al Pla d'Acció Municipal.

-Finançament de despeses per a la millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2016:
     Consultoris mèdics: 2.145,24 euros.

-Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines) convocatòria 2016:
     Piscines: 6.590,62 euros.

-Protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2016:
     Inversions: 557,73 euros.   Manteniment Aigua Potable: 2.176,50€

- Subvencions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans. Convocatòria 2016:
     Peridomèctics: 2.703,30 euros.

 

 

 

 

SUBVENCIONS 2015

    

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat a l'Ajuntament d'Arnes, la reparació de la tanca perimetral de l'equipament esportiu, per un import de 7.964,84 euros
 

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat a l'Ajuntament d'Arnes, treballs complementaris del Pla Ordenació Urbanística per un import de 9.000,00€.

 

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 11.462,00€ "la reforma i millora dels equipaments esportius."

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 1.403,71€ la 12ª Festa de la Mel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 42.234,40€ "les despeses corrents" corresponents, al Pla d'Acció Municipal.

  

-La Diputació de Tarragona ha subvencionar per un import de 2.538,68€. "la Protecció de la salut publica per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans 2015, peridomèstics".

 

-La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 7.641,26€, "la seguretat a les zones de bany i socorrista a la piscina".

 

-La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 238,94€ "Els interessos prestec".

 

- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 909,79€ les Activitats Culturals: "Subvenció per a programes i activitats de foment cultural".

 

 

- La Diputació de Tarragona ha subvencionat "Actuacions per a la protecció de la salut i per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà":

- Inversions: 1.234,02€

 

- Control de la qualitat de l'Aigua i altres despeses. Manteniment: 1.740,24€

-La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 5.092,25€ les despeses per a "la millora de les instal-lacions i equipament dels consultoris mèdics locals".

 


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 5.975,40€ les inversions per equipaments municipals 2015: "Arranjament piscina municipal"

 

 

- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 7.641,26€ les Piscines d'Arnes: "Subvenció Actuacions de la salut pública per seguretat a zones de banys (platges i piscines)".

 

 

 


 

 

SUBVENCIONS 2014

 


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 9.000€ "Reparació elements de fusta al Molí de l'Oli"

 


- La Diputació de Tarragona, ha subvencionat "Obres de caràcter urgent a diferents carrers d'Arnes per a la prestació serveis minims", per un import de 27.537,99€.

 


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 291,51€ els interessos préstec 2014.

 


- Pel Pla Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS) la col·locació de baranes en la via pública per un import de 6.975,65€ i l'adequació del jardí del carrer Lluís Companys per un import de 4.486,37€.

 


- Actuacions de Protecció de la Salut Pública per a la Seguretat de bany (piscines i platges) la piscina d'Arnes per un import de 5.545,57€.

 

- El finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals, el Consultori d'Arnes per un import de 4.521,00€.

- Els Programes i Activitats Culturals: Programa i Activitats Culturals Arnes per un import de 1.346,32€.

- La Protecció de la Salut Pública per a la reducció d'animals peridomèstics i control de plagues: la reducció de coloms per un import de 3.039,98€.

- La Protecció de la Salut Pública per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà: El tractament de l'Aigua per un import de 3.562,19€.

- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 863,68€ la XI Festa de la Mel.

 

 


 

 

 


SUBVENCIONS 2013

 


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 2.026,94€ el Control Sanitari d'Aigua per al Consum Humà

 


- La Diputació de Tarragona, a través del PAM 2013, ha subvencionat per un import de 42.238,40€ les Despeses de Manteniment.

 


- El Departament de Presidència de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 4.000€ la construcció d'un Bar al Camp de Futbol.

 


- El Departament de Presidència de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 5.000€ la reparació de sots als camins del terme municipal.

 


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 3.553,05€ la reducció de la proliferació d'animals peridomèstics i control de plagues. 

 


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 461,58€ els interessos préstec 2013. 

 


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 3.000€ les despeses per fer front al manteniment i funcionament de la piscina municipal i 6.000€ per inversió a la piscina municipal.

  
 
 
 
 

 

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 11.462,00€ "la reforma i millora dels equipaments esportius."
 
-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 11.462,00€ "la reforma i millora dels equipaments esportius."

 

 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2017

-PEXI, Serveis Informàtics Ajuntament. 7.384€

-Bous. 460,46€

-Activitats Esportives Extraordinàries. 1.225€ -Consultori Mèdic. 1.399,44€ -Socorrista Piscina. 5.006,84€ -E-catàleg, grups culturals. 8.658,10€

 

 

SUBVENCIÓ SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament de Arnes una subvenció, amb un import d'11.000,00 euros, per a la realització d'un contracte de treball en pràctiques, destinat a persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquesta accció compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil 2014-2020. El contracte, a jornada completa, té una durada de 6 mesos.
 

 

 

 
 

 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2018
 
 

-PAM 2018:

 Despeses corrents: 23.715,16€

 Amortització préstec de manera extraordinària: 17.827,84€

 Paviment i dotació del servei d'enllumenat c/ Travessera de les Valletes: 18.620€

 Paviment i dotació del servei d'enllumenat continuació c/ Terra Alta: 14.250€

-INSTAL-LACIONS I EQUIPAMENT DE CONSULTORIS MÈDICS LOCALS 2018:

Adquisició de material: 923,85€

-CONTROL DE PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS:    

  Peridomèstics: 1.878,19€ 

-INVERSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2018:

Nova ubicació Parc Infantil, d'acord amb la normativa vigent: 5.000€ 

-PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA EN ZONES DE BANY:

Piscines: 4.463,45€

-MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ 

Manteniment: 4.872,07€

-PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2018:

Activitats Culturals 2018: 1.657,32€

-ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR 2018:

Ultra Trail Estels del Sud: 2.588,05€