SUBVENCIONS DIPUTACIO

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2021

Pla d'Acció Municipal 2021 (PAM)

 • Despeses corrents: 19.067,89€
 •  

SUBVENCIONS E-CATÀLEG 2021

La Diputació de Tarragona ha subvencionat E-CATÀLEG 2021 per un valor de 8.573,00€.

 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2020

 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat les Activitats Culturals 2020 per un valor de 7.000,00€

 

Serveis Municipals afectats fenòmens meteorològics i situacions excepcionals

 

-Restitució desperfectes causats temporal GLÒRIA: 50.000,00€

-Restitució paviment existent camí dels Estrets: 4.219,37€

 

Pla d'Acció Municipal 2020 (PAM)

 • Despeses corrents: 19.067,89€
 • Plataforma elevadora minusvàlids zona esportiva: 14.771,07€
 • Renovació Enllumenat Públic: 18.907,73€
 • Sanejament Romanent Tresoreria Ajustat Negatiu: 63.444,67€

Protecció de la Salut Pública COVID-19 2020

 • COVID Salut Pública: 8.156,33€

Projectes i Activitats d'interés Ciutada de carácter singular 

 • Activitats de carácter singular: 6.096,00€

Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) 

 • Enllumenat Public: 14.485,50€

Interessos Préstecs

 • Interessos Préstecs 2020: 425,03€

Millora de les instal-lacions i equipaments consultoris mèdics locals

 • Consultori Mèdic Local d'Arnes: 1.967,89€

Actuacions en gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans

 • Reducció d'espécies plaga: 1.482,99€

Serveis Municipals afectats fenòmens meteorològics i situacions excepcionals

 • Restitució desperfectes causats temporal GLÒRIA: 50.000,00€
 • Restitució paviment existent camí dels Estrets: 4.219,37€

Control de la qualitat de l'aigua de consum humà

 • Control de l'aigua 2020: 4.079,70€

 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2019

 • Interessos Préstecs 2019: 612,96€
 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 612,96€ 
 • 16ªFesta de la Mel: 2.880,00€.
 • Activitats Culturals Singulars: La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 3.027,19€, les activitats culturals singulars 2019.
 • INSTAL-LACIONS I EQUIPAMENT DE CONSULTORIS MÈDICS LOCALS 2019: Consultoris: 922,25€
 • MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ:  

            Aigua: 2.634,53€

 • CONTROL DE PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS:    

            Peridomèstics: 2.138,39€ 

 • Activitats Culturals Anuals: La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 719,63€, les activitats culturals anuals 2019.
 • Inversions en equipaments municipals d'interés ciutadà:  5000€

 

PAM 2019

 • La Diputació ha subvencionat per un import de 13.636,30€, l'Arranjament, paviment i xarxa aigua potable del Camí Vell d'Horta
 • La Diputació ha subvencionat per un import de 15.790€, el finançament de les actuacions de reparació i conservació de l'equipament municipal.
 • PISCINA: La Diputació ha subvencionat per un import de 5.600€ el Finançament actuacions de vigilància a les piscines.

 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2018

 • PEXI 2018: La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 7.028,02€ "La substitució d'un tram de clavegueram del carrer Camí Vell d'Horta".
 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 945,13€ "Els interessos préstec 2018".
 • ACTIVITATS CULTURALS I DE CARÀCTER SINGULAR: 

            Festa Correbous:  1.404€

PAM 2018

 • Despeses corrents: 23.715,16€
 • Amortització préstec de manera extraordinària: 17.827,84€
 • Paviment i dotació del servei d'enllumenat c/ Travessera de les Valletes: 18.620€
 • Paviment i dotació del servei d'enllumenat continuació c/ Terra Alta: 14.250€
 • INSTAL-LACIONS I EQUIPAMENT DE CONSULTORIS MÈDICS LOCALS 2018: Adquisició de material: 923,85€
 • CONTROL DE PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS:    

            Peridomèstics: 1.878,19€ 

 • INVERSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2018:

            Nova ubicació Parc Infantil, d'acord amb la normativa vigent: 5.000€ 

 • PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA EN ZONES DE BANY: Piscines: 4.463,45€
 • -MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ:  Manteniment: 4.872,07€
 • PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2018: Activitats Culturals 2018: 1.657,32€
 • ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR 2018: Ultra Trail Estels del Sud: 2.588,05€  

 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2017

 • PEXI, Serveis Informàtics Ajuntament. 7.384€
 • Bous. 460,46€
 • Activitats Esportives Extraordinàries. 1.225€ -Consultori Mèdic. 1.399,44€ -Socorrista Piscina. 5.006,84€ 
 • E-catàleg, grups culturals. 8.658,10€

PAM 2017:

 • Manteniment: 31.100,50€
 • Inversió: 27.033,50€
 • "REPARACIÓ I RESTITUCIÓ DE LA CANONADA DE DESGUÀS I DE LA SALA DE CLORACIÓ DE LA PISCINA"

                Actuació realitzada al municipi d'Arnes, cost total de l'actuació: 35.000€. Amb                el suport econòmic de la Diputació de Tarragona (27.033,50€). Finalitzacuó                           de l'obra: Maig 2018"

 • Amortització Préstecs: 40.000€
 • Manteniment Secretari: 10.000€
 • Equipament del Casal Municipal. 3.461,76€
 • Millora de la gestió i qualitat de l'aigua de consum humà:              

                         Manteniment. 1.377,30€      Inversió. 1.038,86€

 • Protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics i abandonats. 3.500,37€
 • PEXI, Serveis Informàtics Ajuntament. 6.995,37€
 • Bous. 460,46€
 • Activitats Esportives Extraordinàries. 1.225€
 • Consultori Mèdic. 1.399,44€
 • Socorrista Piscina. 5.006,84€ 
 • E-catàleg, grups culturals. 8.658,10€

 

SUBVENCIONS EXCEPCIONALS. DIPUTACIÓ 2016

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció excepcional per import de 4.650,88€ per la "Reparació Excepcional i urgent per la restitució de la canonada de desguàs de la piscina".

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2016

 

 • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 1.648,15€ la 13ª Festa de la Mel. 
 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 116,04€ "Els interessos prestec".
 • Programa i activitats de foment cultural any 2016: Activitats de caràcter Tradicional:  588,63 euros.
 • La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 42.238,80€ "les despeses corrents" corresponents, al Pla d'Acció Municipal.
 • Finançament de despeses per a la millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2016:    Consultoris mèdics: 2.145,24 euros.
 • Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines) convocatòria 2016:    Piscines: 6.590,62 euros.
 • Protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2016:        Inversions: 557,73 euros.   Manteniment Aigua Potable: 2.176,50€
 • Subvencions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans. Convocatòria 2016:       Peridomèctics: 2.703,30 euros.

 

 

SUBVENCIONS 2015

    

 • La Diputació de Tarragona  ha subvencionat a l'Ajuntament d'Arnes, la reparació de la tanca perimetral de l'equipament esportiu, per un import de 7.964,84 euros
 • La Diputació de Tarragona  ha subvencionat a l'Ajuntament d'Arnes, treballs complementaris del Pla Ordenació Urbanística per un import de 9.000,00€.
 • La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 11.462,00€ "la reforma i millora dels equipaments esportius."
 • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 1.403,71€ la 12ª Festa de la Mel.
 • La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 42.234,40€ "les despeses corrents" corresponents, al Pla d'Acció Municipal.
 • La Diputació de Tarragona ha subvencionar per un import de 2.538,68€. "la Protecció de la salut publica per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans 2015, peridomèstics".
 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 7.641,26€, "la seguretat a les zones de bany i socorrista a la piscina".
 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 238,94€ "Els interessos prestec".
 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 909,79€ les Activitats Culturals: "Subvenció per a programes i activitats de foment cultural".
 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat "Actuacions per a la protecció de la salut i per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà":  - Inversions: 1.234,02€
 • Control de la qualitat de l'Aigua i altres despeses. Manteniment: 1.740,24€
 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 5.092,25€ les despeses per a "la millora de les instal-lacions i equipament dels consultoris mèdics locals".
 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 5.975,40€ les inversions per equipaments municipals 2015: "Arranjament piscina municipal"
 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 7.641,26€ les Piscines d'Arnes: "Subvenció Actuacions de la salut pública per seguretat a zones de banys (platges i piscines)".

 

SUBVENCIONS 2014

 

 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 9.000€ "Reparació elements de fusta al Molí de l'Oli"
 • La Diputació de Tarragona, ha subvencionat "Obres de caràcter urgent a diferents carrers d'Arnes per a la prestació serveis minims", per un import de 27.537,99€.
 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 291,51€ els interessos préstec 2014.
 • Pel Pla Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS) la col·locació de baranes en la via pública per un import de 6.975,65€ i l'adequació del jardí del carrer Lluís Companys per un import de 4.486,37€.
 • Actuacions de Protecció de la Salut Pública per a la Seguretat de bany (piscines i platges) la piscina d'Arnes per un import de 5.545,57€.
 • El finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals, el Consultori d'Arnes per un import de 4.521,00€.
  Els Programes i Activitats Culturals: Programa i Activitats Culturals Arnes per un import de 1.346,32€.
 • La Protecció de la Salut Pública per a la reducció d'animals peridomèstics i control de plagues: la reducció de coloms per un import de 3.039,98€.
 • La Protecció de la Salut Pública per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà: El tractament de l'Aigua per un import de 3.562,19€.
 • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 863,68€ la XI Festa de la Mel.

 

SUBVENCIONS 2013

 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 2.026,94€ el Control Sanitari d'Aigua per al Consum Humà
 • La Diputació de Tarragona, a través del PAM 2013, ha subvencionat per un import de 42.238,40€ les Despeses de Manteniment.
 • El Departament de Presidència de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 4.000€ la construcció d'un Bar al Camp de Futbol.
 • El Departament de Presidència de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 5.000€ la reparació de sots als camins del terme municipal.
 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 3.553,05€ la reducció de la proliferació d'animals peridomèstics i control de plagues. 
 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 461,58€ els interessos préstec 2013. 
 • La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 3.000€ les despeses per fer front al manteniment i funcionament de la piscina municipal i 6.000€ per inversió a la piscina municipal.
 • La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 11.462,00€ "la reforma i millora dels equipaments esportius."
 • La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 11.462,00€ "la reforma i millora dels equipaments esportius."